Uprawiasz sport? Stosuj koniecznie taksyfolinę

Sport, taksyfolina i stres oksydacyjny

W poprzednim poście poruszałem kwestie dotyczące znaczenia reaktywnych form tlenu i ich znaczenia na wysiłek fizyczny. W tym poście przedstawię badania przeprowadzone przy udziale sportowców dotyczące wpływu taksyfoliny na organizm podczas wysiłku oraz jego regeneracji sportowców różnych dyscyplin. Zapraszam do czytania.

Poziom funkcjonalności organizmu nie może być podnoszony tylko przez wzrost i intensywność aktywności fizycznej nawet pod warunkiem doskonałości metod szkolenia. Ciągły wzrost obciążeń może negatywnie odbijać się na stanie zdrowia sportowców, wzroście wyników sportowych i doprowadzić do przewlekłego zmęczenia. Tak więc wielką wartością w zwiększeniu wydolności fizycznej jest profilaktyka przedwczesnego rozwoju wyczerpania i przyspieszenie procesów odnowy po aktywności fizycznej w tym stosowanie przeciwutleniaczy. Niestety znane są przypadki gdy sportowcy z pierwszych stron gazet zignorowali zasady fair play i uciekali się do zakazanego stosowania w sporcie środków dopingujących. Przyczyn zaistniałej sytuacji można szukać wiele- wysoka motywacja do uzyskania upragnionego miejsca na podium, słabe wyniki na treningach i zawodach, przebyte choroby i wiele innych. Z pewnością do tych cech można zaliczyć nadmierny wysiłek i chęć podniesienia wytrzymałości przy brak stosowania dozwolonych- naturalnych metod. Niestety trudno stwierdzić jak one (środki dopingujące) odbiją się na ich zdrowiu.

Jak organizm reaguje na wolnne rodniki tlenowe?

Organizm człowieka nie jest bezbronny w obliczu namnażania się RFT( wolnych rodników tlenowych). Wyspecjalizowane zostały mechanizmy obrony enzymatycznej oraz antyoksydanty niskocząsteczkowe. Do najważniejszych białek (enzymy antyoksydacyjne) chroniących przed wolnymi rodnikami tlenowymi należą: dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza oraz peroksydaza glutationowa. Natomiast do antyoksydantów niskocząsteczkowych (nie enzymatyczna linia obrony) zaliczyć można witaminy antyoksydacyjne takie jak A, C, E, niektóre tłuszcze (kwas linolowy), glutation oraz wiele innych substancji wykazujących aktywność przeciwko RFT i wolnym rodnikom. Witaminy C i E są klasycznymi przeciwutleniaczami biorącymi udział w procesie blokującym działania przeciwrodnikowe. Dostępnych jest wiele publikacji na ich temat ponieważ jest  bardzo skomercjalizowana.  Rzecz ma się zupełnie inaczej jeżeli chodzi o taksyfolinę. Coraz więcej jest doniesień w zakresie jej  zastosowania i dawkowania. Przede wszystkim „współpracuje”  czyli działa synergistycznie z tymi witaminami, wzmacniając  ich wpływ kilka razy.

Według przeprowadzonych badań, stosowanie taksyfoliny pozwala rozwiązać z powodzeniem takie problemy, jak:

 • poprawę wskaźników hemodynamicznych intrawarm (regulacja temperatury organizmu poprzez skórną regulację przepływu krwi) oraz dopływ krwi przez mięsień sercowy
 • sprzyja przejściu przez patologiczne typy mikrokrążenia w warunkach normalnych, a tym samym optymalizuje przepływ krwi
 • poprawia redystrybucję przepływu krwi w małych tętnicach, poprawia ukrwienie miejsc niedokrwionych w tkankach
 • poprawia ukrwienie mięśni
 • wpływa na mechanikę oddechu i prowadzi do poprawy funkcji wentylacji płuc i struktury gazu krwi
 • poprawia wzrost РО2 (ciśnienie tlenu we krwi tętniczej), dotlenienie krwi

Poniżej przedstawiam kilka rekomendacji na jej temat.

Rola witamin-antyoksydantów dla sportowców

Powstawanie wolnych rodników w nieograniczonych ilościach może spowodować spadek zdolności sportowców specjalizujących się w sportach z głównego poziomu wytrzymałości fizycznej. Wolne rodniki w postaci wodoronadtlenków z niesaturowanych kwasów tłuszczowych mają toksyczne działanie na błony biologiczne, przerywając ich funkcjonalną nietrwałość. To prowadzi do naruszenia metabolizmu energetycznego i przepuszczalności błon w pracy mięśni i spadek wydajności pracy, która wymaga korekty i dostarczenia przeciwutleniaczy, prowadząc tym samym do zwiększenia pobudzenia działalności człowieka. Wykazano, że właściwości przeciwutleniające biologicznie aktywnych preparatów przeciwutleniaczy i bioflawonoidów wspomagają wzrost roboczych zdolności sportowych . Objawia się to w komunikacji pomiędzy poziomem trenowania ludzkiego ciała i jego reakcją na potężne fizyczne obciążenia. Witaminy C i Е są klasycznymi przeciwutleniaczami w procesie ponownego utleniania kwasów tłuszczowych blokując i posiadając przeciwrodnikowe działanie. Taksyfolina jest synergetykiem tych witamin, wzmacniając ich wpływ kilka razy.

Badania na taksyfolinie (dihydrokwercetynie) były przeprowadzone na w okresie treningu i przygotowania do międzynarodowych zawodów sportowców rosyjskich drużyn olimpijskich w 2008 roku pod kierunkiem członków komisji lekarskiej rosyjskiego komitetu olimpijskiego doktora nauk medycznych, profesora przewodniczącego gimnastyki korekcyjnej, medycyny sportowej i fizycznej szkolenia rosyjskiej państwowej uczelni medycznej Parastaeva SA

Uznano, że taksyfolina może być stosowana przez profesjonalnych sportowców w dawkach do 100-200 mg dziennie podczas cyklu szkoleniowego wymagającego tlenowej i beztlenowej wytrzymałości, a także w okresie, gdy organizm jest poddawany  maksymalnym obciążeniom.

  Centrum medycyny sportowej «Restart”. 24.12.2007 Dyrektor V.V.Bazaev. Lekarz medycyny sportowej i diagnostyki funkcjonalnej SML Ledovsky .

Preparat Taxifolin w trakcie stosowania (dla narciarzy z najlepszymi umiejętnościami) w ciągu 4 miesięcy pozytywnie wpłyną na ogólne i sportowe zdolności do pracy, oraz pozytywnie wpłynął na czynniki ograniczające niezbędne czynności fizyczne. Jest to związane z działaniem antyoksydantów, które nie tylko podnoszą tonus, ale również wpływają na procesy odnowy, zwłaszcza przy ewentualnym wystawieniu sportowców na przewlekłe przemęczenie organów i układów. W odpowiedzi u sportowców preparat daje podniesiony ton, chęć do trenowania, poczucie zaufania i dobry stan zdrowia. Preparat pozwala na utrzymanie masy ciała o wysokiej aktywności fizycznej, bez stosowania preparatów steroidowych zakazanych przez МК MKOl. Preparat nie zawiera składników dopingujących i można go polecić do szerokiego stosowania w medycynie sportowej, a także  przy treningu fizycznym w celu uzyskania granic ekspansji adaptacji do aktywności fizycznej.

Klub piłkarski „Moskwa” z 15.10.2007, Doktor FC „Moskwa”, kandydat nauk medycznych, Zasłużony Lekarz Rosji AAShChukin

W FC „Moskwa” w ciągu 4 miesięcy (czerwiec – wrzesień, 2007) zastosowano naturalny antyoksydant  taksyfolinę (dihydrokwercetynę). Zastosowanie powyżej zaznaczonego preparatu w trakcie treningów i zawodów wykazało jego wysoką skuteczność.

Zauważa się:

– Zwiększenie ogólnej i specjalnej zdolności do pracy ( wartość sportowców i obiektywna ocena na podstawie podanych obciążeń testowych)

– Przyspieszenie procesów odbudowy po treningu i konkurencyjnych obciążeń (dane odstępu Kardio-metrii);

– Pozytywna reakcja zewnętrznych systemów immunologicznych sportowców (zmniejszenie poziomu przeziębienia na szczyt formy sportowej);

– Poprawa mikrokrążenia i wyraźne protekcyjne ( ochronne) działanie na kapilary (dane z badań ultradźwiękowych kończyn dolnych).

REKOMENDACJE Badania naukowe INSTYTUTU SPORTU w Rosji:

Zastosowanie preparatu z taksyfoliną prze okres 2-3 tygodni poprawia wzrost aerobowych możliwości mięśni u sportowców o wysokich kwalifikacjach sportowych  a także szybkość odbudowy po intensywnej aktywności fizycznej. Na podstawie zebranych danych zaleca się stosowanie taksyfoliny  jako skutecznego i bezpiecznego naturalnego przeciwutleniacza, protektora i immunomodulatora* kapilar w sportach związanych z poprawą zarówno lokalną jak i globalną wytrzymałości mięśni w okresach intensywnych treningów, skierowanego na wzrost aerobowych możliwości mięśni. Podczas intensywnych ćwiczeń fizycznych w ruchu należy przyjmować 400 mg taksyfoliny na dzień.

Antydopingowe Centrum Ministerstwa Sportu, Turystyki i Polityki Młodzieżowej Federacji Rosyjskiej,  23.03. 2012 potwierdziło opinię eksperta, iż taksyfolina nie jest narkotykiem.

Pojedynek zawodników na ringu powoduje sztywne wymagania dla poziomu rozwoju fizycznego sportowców. Podstawowe cechy fizyczne w kontaktowym jednoboju są siła, szybkość i wytrzymałość, których wysoki poziom tworzy warunki dla osiągnięcia zwycięstwa w walce. Dla nowoczesnych rodzajów pojedynczego kontaktu typowa jest zmiana intensywności wysiłku i bardzo wysokie tło emocjonalne a okoliczności te są ważne w przypadku procesów peroksydacyjnych oraz  utleniania nadtlenku lipidów. Wśród innych negatywnych skutków nie zanotowano spadku wydajności utleniania fosforylacji, znacznego wzrostu stężenia kwasu mlekowego, zmniejszenia рН osocza krwi. Długa aktywność fizyczna powoduje również naruszenie funkcji wyższych ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Poziom funkcjonalności organizmu nie może być podniesiony tylko przez zwiększenie objętości i intensywności aktywności fizycznej, nawet pod warunkiem doskonałości metod szkolenia( treningu). Stały wzrost poziomu obciążenia może negatywnie odbijać się na stanie funkcjonalnym i zdrowiu sportowców, wzroście wyników sportowych i doprowadzić do zmęczenia.

Stąd wielką wartością w zwiększeniu zdolności do pracy fizycznej, profilaktyce przedwczesnego wyczerpania i przyspieszeniu procesów odbudowy po aktywności fizycznej może być racjonalizacja żywności i stosowanie przeciwutleniaczy.

Wzrost efektywności działania przeciwutleniaczy w organizmie sportowców może kolidować z negatywnymi skutkami nadmiernej aktywacji procesów utleniania lipidów w tkankach (POL) na zwiększonej aktywności mięśni i przez to zwiększeniu stabilności ciśnienia fizycznego. Znaczne umocnienie powstawania wolnych rodników i aktywacji POL jest oznaczone w większym stopniu u sportowców których działalność związana jest z uzyskaniem wytrzymałości podczas intensywnych treningów. W związku z tym stosowanie przeciwutleniaczy antystresowych obejmuje nie tylko stosowanie ich w praktyce klinicznej, ale także pozwala na zmniejszenie skutecznie wytwarzania wolnych rodników w celu zapobiegania negatywnego wzmocnienia POL i wielu efektów wpływania na aktywność mięśniową. Australijscy naukowcy potwierdzili, że witaminy – przeciwutleniacze chronią sportowców podczas wzmożonych treningów, gdy stają się bardziej podatni na naprężenia i urazy, gdy są bardziej zmęczeni i czują się emocjonalnie wyczerpani i zniechęceni  oraz gdy motywacja słabnie, a oni potrzebują czasu na odpoczynek i  regenerację.

Jak przeciwutleniacze działają na mięśnie?

Przeciwutleniacze chronią tkanki mięśni, w tym mięsień sercowy przed wolnymi rodnikami . Zasilanie nierównomierne organizmu tlenem, hipoksemia, hiperoksja** ograniczające aktywność umysłową i fizyczną są potężnymi induktorami POL. Oczywiście, wszystkie te okoliczności zachodzą w niemal każdym rodzaju działalności sportowej. Efektywność przygotowania sportowców bardzo podnosi się gdy wykorzystuje się środki przeciwutleniające. Ich zastosowanie pozwala zintensyfikować proces treningu  a także zwiększa objętość i intensywność obciążeń przed zawodami i przygotowanie kosztem skumulowanego efektu treningu bezpośrednio w przeddzień zawodów.

Doświadczenie przygotowania do mistrzostw Rosji na biegu górskim. Pamiętnik z mistrzem »Alexander Pavlovicha Bolhovitina – mistrzowie sportu klasy międzynarodowej. Penza, 2009

Z produktów medycznych przeznaczonych do leczenia -bolesnego zespołu mięśniowo- rozkurczowego, rozszerzenia naczyń i procesów poprawiających mikrokrążenie przedstawiono: Taksyfolinę + witaminy.

Schematy farmakologicznego utrzymania sportowców na różnych etapach przygotowań.

W sekcji dotyczącej kwestii naukowych – przygotowano rozwiązanie (bez dopingu) czyli preparaty farmakologiczne przeznaczone dla regulacji procesów regeneracji, profilaktyki powrotu ciśnienia, redukcji względem adaptacji (co do aktywności fizycznej  i zmieniających się warunków środowiska), zwiększenia stabilności umysłowej i zdolności do wysiłku u sportowców. W okresie regeneracji: główne cele farmakologiczne dotyczące utrzymania sportowców na etapie cyklu regeneracyjnego  w przypadku treningu obejmują : dociekanie jakie są metaboliczne produkty rozpadu w organizmie.Leczenie zaburzeń różnych systemów i organów. Przygotowanie do postrzegania intensywnych obciążeń fizycznych i obciążenia psychoemocjonalnego.

Zastosowano:

Witaminy A i Е – i kombinacje z preparatem zawierającym dihydrokwercetynę – do promowania stymulacji procesów utleniania-redukcji i syntezy niektórych hormonów. Witaminę C – zastosowano do przyspieszenia adaptacji do aktywności fizycznej oraz w celu prewencji awitaminozy.

Moskiewskie Centrum naukowo-praktyczne medycyny sportowej. Pracownia farmakologii klinicznej i kontroli dopingu: Podstawowe właściwości preparatu zalecanego do stosowania w medycynie sportowej w celu zwiększenia wydolności i przyśpieszenia procesu przywrócenia kondycji sportowców.
(Badania kliniczne w latach 2000-2003)

Antyoksydanty działają w organizmie, zapobiegając toksycznemu działaniu wolnych rodników i utlenianiu kwasów tłuszczowych, które stają się bardziej aktywne w czasie wyczerpania podczas aktywności fizycznej.

Ministerstwo Wyższego i Zawodowego Kształcenia Stanu Penza Uniwersytet Pedagogiczny VGBelinsky ,Katedra podstaw teoretycznych treningu fizycznego TV Bubnová.
Podstawowe pytania dotyczące przywrócenia zdolności do pracy sportowców,Penza 2008
Rekomendacji metodyczne.

Dla lekarzy sportowych, trenerów, sportowców, osób zajmujących się ciężką pracą fizyczną, wojskowych, pilotów wojskowych i cywilnych statków powietrznych i innych kontyngentów, związanych ze zmianami klimatycznymi – dostosowanie strefy, dla osób pracujących w warunkach ciepła, zimna, niedotlenienia i innych ekstremalnych warunkach. Taksyfolina potężny przeciwutleniacz stosowana jest w celu poprawy przewodności naczyń włosowatych. W przypadku intensywnej aktywności fizycznej powinna być podawana w 2-3 tabletkach preparatu dziennie. Oczywiście należy go przyjmować przez 3-4 tygodnie.

Taksyfolina + witaminy C i Е.

Potężny kompleks antyoksydantów i bioflawonoidów, wzmocnienie i uzupełnienie wzajemnych działań.

Dihydrokwercetyna (taksyfolina) – jest polecanym przeciwutleniaczem. Posiada silne właściwości przeciwzapalne i przeciwalergiczne, wzmacnia i przywraca tkankę łączną, powoduje spadek poziomu cholesterolu, wzmacnia działanie wielu cennych substancji (witamina C i witamina E). Wzmacnia naczynia i kapilary, poprawia mikrokrążenie, „przeszkadza” w tworzeniu się skrzepów krwi, obniża procesy zapalne w prostacie, wzmacnia odporność; chroni przed szkodliwym wpływem na żołądek i wątrobę. Dodatkowo pobudza procesy regeneracji śluzówki żołądka; działa prewencyjnie w przypadku podstawowych chorób oraz starzenia się oraz raka, chorób układu krążenia, chorób mózgu, itp . Podnosi trwałość tkanek organizmu na szkodliwe wpływy zbędnego utrzymywania się cukru we krwi, zmniejsza prawdopodobieństwo choroby spowodowanej wysokim poziomem cukru, a także ułatwia leczenie już rozwiniętych form. Ma pozytywny wpływ na układ nerwowy, powoduje, że ​​zachodzą aktywne procesy w układzie nerwowym.

Jak dihydrokwercetyna(taksyfolina) wpływa na układ sercowo-naczyniowy?

Regularne przyjmowanie dihydrokwercetyny poprawia stan funkcjonalny układu sercowo-naczyniowego.Sprzyja obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi co w rezultacie doprowadza iż organizm odmładza się.  Przyjmowanie preparatu z dihydrokwercetyną powoduje wzrost poziomu specjalnej fizycznej gotowości i sportowego wyniku, w szczególności dotyczy to sportowców i pływaków. Wyniki otrzymane w tym badaniu wykazały, że wszyscy sportowcy uzyskali wzrost ogólnego tonusu organizmu, dostosowanie do aktywności fizycznej, chęci ( motywacji)  aby trenować. W zawodach wszyscy sportowcy poprawili swój osobisty rezultat. W przebiegu badań wykazano,iż preparaty  i ich zastosowanie jest bardzo przydatne dla osób, które są zaangażowane w poprawę treningu fizycznego, oraz w przypadku osób cierpiących na dystonię nerowo-krążeniową. Bezsporne jest to, że osobom, które są regularnie zaangażowane w aktywność fizyczną, oczywiście przyjmujące preparat z dihydrokwercetyną towarzyszy optymalizacja układu krążenia przez zwiększenie możliwości rezerwowych, centralnych hemodynamiki w najbardziej racjonalnych parytetach emisji ciepła i tętna.

Jak wpływa taksyfolina na inne organy?

Utrzymanie podniesionego ukrwienia ważnych organów (mózgu, wątroby, kończyn) w trakcie wykonywania czynności fizycznych prowadzone jest, jak się zdaje, dzięki racjonalnej dystrybucji zwiększonej emisji ciepła. Taki wariant funkcjonowania ośrodkowego i obwodowego powiązania hemodynamicznego zachodzi najprawdopodobniej dzięki wpływom preparatu na centralne mechanizmy regulacji neuro- hormonalnej, oraz w wyniku różnych reakcji naczyniowych z ustaleniem wymaganego poziomu krążenia obwodowego krwi przez bezpośredni wpływ  dihydrokwercetyny na ogólny opór obwodowy. W grupach eksperymentalnych zauważono pozytywny efekt treningu, który pozwala, na to aby wnioskować o celowość jego stosowania do eliminacji zjawiska psychicznego i fizycznego przetrenowania i optymalizacji procesów regeneracyjnych kosztem normalizacji krążenia krwi.

Co to jest immunomodulacja i hiperoksja?

*immunomodulacja może zachodzić przy udziale substancji o pochodzeniu naturalnym lub przy zastosowaniu środków farmakologicznych. Do immunomodulatorów naturalnych zalicza się rośliny lecznicze, takie jak: jeżówka wąskolistna i jeżówka purpurowa, eleuterokok kolczasty, żeń-szeń, czosnek oraz inne substancje, jak kit pszczeli (propolis) i wyciąg z grasicy. Wiele z nich ma działanie kompleksowe, a więc reguluje odpowiedź odpornościową organizmu na zakażenie. Immunomodulatory mają najszersze zastosowanie podczas sezonów zwiększonej podatności na infekcje górnych dróg oddechowych. W przypadku immunomodulacji ukierunkowanej na profilaktykę przeciwgrypową i przeciwprzeziębieniową ma miejsce wyłącznie jeden z wymienionych wyżej procesów; a więc aktywizacja ustrojowej odporności (immunostymulacja).

**Hiperoksja – wyższe niż normalne stężenie tlenu w tkankach. O hiperoksji mówi się, gdy stężenie parcjalne tlenu w krwi tętniczej przekroczy 300 mmHg.

Zwiększone ciśnienie tlenu powoduje zgrubienie błon pęcherzyków płucnych i ograniczenie zdolności płuc do rozszerzania się podczas oddychania. Hiperoksja sprzyja powstawaniu wolnych rodników, na działanie których szczególnie narażone są tkanki niedokrwione. Podwyższone ciśnienie parcjalne tlenu sprzyja też kurczeniu się naczyń krwionośnych.

Negatywne skutki hiperoksji zaobserwowano u osób, którym podczas leczenia podaje się wysoko stężony tlen. Dotyczy to chorób takich jak:

 • choroba niedokrwienna serca – zwiększona śmiertelność u pacjentów
 • zawał serca – zwiększone prawdopodobieństwo śmierci w szpitalu wśród pacjentów, u których zawał nastąpił poza szpitalem
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc – znaczący wzrost względnego ryzyka śmierci zarówno wśród pacjentów chorych, jak i podejrzanych o POChP
 • ostry niedokrwienny udar mózgu – zależność podobna jak przy niedokrwieniu mięśnia sercowego

Źródło:

1/http://www.google.com/patents/US20130287919

2/http://www.kutbash.ru/TAXIFOLIN-in-SPORTS.html

3/https://books.google.pl/books?id=VV_OBQAAQBAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=taxifolin+sport&source=bl&ots=DlR1tmG_z4&sig=oskY6gOKkloZLmLPzot59KC8_2c&hl=pl&sa=X&ei=uMkTVb7BBIbsaOfzgogC&ved=0CCAQ6AEwADgo#v=onepage&q=taxifolin%20sport&f=false

4/http://www.sia-sport.ru/news/12646/

6 komentarzy do “Uprawiasz sport? Stosuj koniecznie taksyfolinę”

 1. ciekawa substancja. chyba dobrze działa na lepszą wentylację. proszę o opinię czy ktoś już zaczął stosować, jestem zainteresowany wzmocnieniem układu oddechowego

  1. Ostatnio na forach czytam dużo informacji o wspieraniu organizmu produktami zwiększającymi wytrzymałość oraz podnoszącymi odporność- o żeń szeniu, guaranie. Opinie są podzielone- część zachwala, część jest przeciwna. Nie wiem sam bo póki co nic nie stosowałem, więc chyba trzeba przekonać się na własnej skórze

 2. Znajomy lekarz z którym biegam zwrócił uwagę, że bardzo ważna jest suplementacja antyoksydantów ponieważ nie zawsze dostarczamy odpowiednią ilość z pożywieniem relatywnie do poniesionego wysiłku.

  1. Ja zrobiłam sobie zestawienie tego co jem. Zestawiłam kilka elementów, które podczas wysiłku są „ zużywane” a w mojej ocenie odgrywały znaczącą rolę. Stworzyłam profil witaminowy- co stosuję i jak ich braki na mnie wpływają, profil minerałów i antyutleniaczy: analogicznie do poprzedniego. Stworzyłam listę czego mi brakuje i zaczęłam szukać rozwiązania. Dodatkowo wzięłam pod uwagę porę roku, która odgrywa w naszej szerokości geograficznej istotną rolę co do sposobu żywienia. Polecam każdemu zrobić taką analizę.

 3. Chciałbym podzielić się spostrzeżeniem dotyczącym stosowania taksyfoliny podczas biegów. Kupiłem ten specyfik ponieważ zawarta w nim substancja została bardzo zarekomendowana przez znajomego ze Stanów, gdzie stosuje się ją już od wiele lat. Teraz również w Polsce. Początkowo nie odczuwałem żadnych nadzwyczajnych odczuć. Ale z czasem zacząłem porównywać swoje osiągi w perspektywie kilku miesięcy. Wziąłem pod uwagę kilka czynników: dystans, ciśnienie, czas trwania biegu, okres regeneracji a nawet grypę którą przeszedłem na przełomie października i listopada. Wiele czynników ale dzięki systematycznym zapiskom na smarta nie było to trudne do analizy. Nie rozwodząc się za dużo tylko dodam, że moja forma wzrosła tzn. odczuwam lepsze przygotowanie organizmu ze strony układu krążenia. Subiektywnie lepsze samopoczucie i więcej energii. Infekcja gardła też przeszła bardzo łagodnie a zwykle kończyła się anginą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *