Archiwa tagu: ciśnienie cząstkowe tlenu

wskaźniki czynności serca

Co mogą powiedzieć wskaźniki czynności serca?

Choroby i zaburzenia czynności serca i krążenia daje się rozpoznać nie tyle na podstawie badań laboratoryjnych krwi i/lub moczu ile raczej metodami przedmiotowymi.Jak badanie tętna i ciśnienia tętniczego, elektrokardiogramu (EKG) i echo serca. Pewne wyniki laboratoryjne mogą jednak wskazywać na zaburzenia czynności serca oraz na uszkodzenie tkanki mięśnia sercowego, zwłaszcza na zawał. Podczas zawału serca dochodzi- na skutek niedokrwienia mięśnia sercowego- do niedostatecznego zaopatrzenia komórek w tlen, a co za tym idzie do obumarcia lub martwicy tkanki.

Enzymy sercowe, rozpoznanie choroby serca

Enzymy, które występują w komórkach mięśnia sercowego, przedostają się w razie jego uszkodzenia w zwiększonej ilości do krwi. Od drugiego dnia po zawale serca następuje więc charakterystyczny proces aktywności enzymów LDH.AlAt, AspAt i kinazy keratynowej w surowicy. Ocena dynamiki aktywności tych enzymów w surowicy krwi może się przyczyniać do ustalenia rozpoznania, jeśli inne wyniki badań, jak EKG, nie są jednoznaczne.

Troponiny sercowe

W przypadku troponin chodzi o substancje białkowe (proteiny), które uczestniczą w czynności skurczowej mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego. Troponiny sercowe (należące do serca), troponina T( cTnT) i troponina I (cTnI), są swoiste dla mięśnia sercowego. Podobnie jak enzymy sercowe, troponiny sercowe w sytuacji obumarcia tkanki mięśnia sercowego przedostają się do krwi, gdzie można je wykryć po krótkim czasie. Trzy do czterech dni po incydencie zmierzone wartości pozwalają na ogół również na wyciągnięcie ogólnych wniosków co do stopnia uszkodzenia tkanki. Aktywność troponiny T i I jest ważną wskazówką przy rozpoznawaniu i kontroli przebiegu zawału serca bądź jego wykluczenia w przypadku dusznicy bolesnej, a także przy ocenie ryzyka oraz wyboru leczenia i kontrolowania efektów terapii. U osób zdrowych w krwi nie wykrywa się troponin, a jeśli, to w minimalnych ilościach.

Podwyższona aktywność troponin występuje już przy minimalnym uszkodzeniu mięśnia sercowego. Utrzymuje się tydzień do dwóch.

Stężenie potasu

Potas odgrywa ważną rolę w przewodnictwie nerwowym i skurczu mięśni, zwłaszcza mięśnia sercowego. Zmiany stężenia potasu mogą więc prowadzić do poważnych zaburzeń kurczliwości i rytmu serca, co znajduje odzwierciedlenie również w zapisie EKG. Duże odchylenia od normy są groźne dla życia. W razie tego rodzaju zaburzeń należy starannie monitorować stężenie potasu i w razie konieczności korygować je dodatkowymi dawkami potasu (suplementacja) bądź usuwać jego nadmiar przyspieszeniem jego wydalania.

Analiza gazów krwi (badania gazometryczne)

Termin gazy krwi określamy gazy, które są obecne we krwi krążącej w postaci związanej bądź fizycznie rozpuszczonej, głównie tlen (O2), dwutlenek węgla (CO2) i azot (N2). Ponieważ ilość i stan zawartych we krwi gazów – tlenu i dwutlenku węgla – są ściśle związane z bilansem kwasowo- zasadowym, wartości te na ogół określa się i ocenia razem, a nie w oderwaniu od siebie. Badanie pozwala przede wszystkim na ocenę wymiany gazów w tkance płucnej i gospodarki kwasowo- zasadowej. Dostarcza też informacji o zaburzeniach przemiany materii, np. w przypadku cukrzycy, oraz czynności nerek. Analizę gazów krwi wykonuje się w celu monitorowania leczenia głównie u osób ze schorzeniami płuc oraz pacjentów oddziałów intensywnej opieki medycznej, którzy oddychają za pomocą aparatury (respiratora).

Do analizy stosuje się na ogół tętniczą krew całkowitą, tj. krew z naczyń (tętnic), które odchodzą od serca i są wzbogacone tlenem. Rzadziej używa się krwi z naczyń włosowatych albo z żył. Mierzy się na ogół następujące wartości:

1/ciśnienie cząstkowe tlenu, czyli parcjalne (pO2)i dwutlenek wegla (pCO2) w kilopascalach (kPa) albo milimetrach słupa rtęci (mmHg),

2/wartość pH (jako pośredni wskaźnik zawartości tlenu we krwi)- odczyn kwasowo- zasadowy,

3/wysycenie krwi tlenem w procentach (tzw. saturacja),

4/węglan kwaśny i nadmiar zasad w milimolach na litr (mmol/l) jako wskaźniki udziału zasad we krwi w celu oceny gospodarki kwasowo- zasadowej.

Wartości referencyjne dla oznaczeń gazometrycznych krwi (krew tętnicza)

pO2                                                                          10-13 kPa (75-98 mmHg)

pCO2                                                                      4,7-6,0kPa (35-45 mmHg)

pH                                                                                                             7,35-7,45

Wysycenie tlenem (saturacja)                                                     95-97%

Stężenie wodorowęglanów                                               20-28 mmol/l

Nadmiar zasad                                                                            +/- 2 mmol/l

Zobacz jak możesz wesprzeć swoją profilaktykę i leczenie za pomocą taksyfoliny, bioaktywnej substancji, która korzystnie wpływa na układ naczyniowo-sercowy.

Może Cię zainteresować:

Jak uszkodzenie naczyń krwionośnych może wpływać na rozwój cukrzycy?

Jakie problemy często towarzyszą osobom cierpiącym na cukrzycę?

Nadciśnienie tętnicze świadczy o stanie zapalnym, dużym poziomie stresu oksydacyjnego. Na co zwrócić uwagę?